Network Menu

The Swedish-American Chamber of Commerce New England

– DIN SVENSKA FÖRETAGSRELATION I NEW ENGLAND –

Sedan vårt grundande år 1998 har vi vuxit till att bli det ledande svensk-amerikanska affärsnätverket i regionen med en räckvidd på över 700 företag, yrkesverksamma och studenter. Vi är din svenska anslutning i New England och vårt nätverk är värd för exceptionella människor som alltid är villiga att hjälpa varandra att lyckas.

På SACC-NE är vi beroende av medlemsavgifter och donationer för att uppfylla vårt uppdrag – påskynda handel, handel och investeringsrelationer samt aktivt främja entreprenörskap, akademi, innovation och affärsmöjligheter mellan Sverige och New England-regionen. The Swedish-American Chamber of Commerce New England

 

– YOUR SWEDISH CONNECTION IN NEW ENGLAND –

Since our founding year 1998, we have grown to become the leading Swedish-American business network in the region with a reach of over 700 businesses, professionals, and students. We are your Swedish connection in New England and our network hosts exceptional people that are always willing to help each other succeed.

At SACC-NE, we depend on membership fees and donations in order to fulfill our mission – accelerate trade, commerce, and investment relationships, as well as actively promote entrepreneurship, academia, innovation, and business opportunities between Sweden and the New England region.