Network Menu

Tidigare stipendiater

SWEA Bostons stipendium delas varje år ut till kvinnliga studenter från universitet i New England för studier eller specialprojekt i Sverige. Allt detta är möjligt tack vare vår julmarknad, Swedish Yuletide, som äger rum i december varje år i Boston.

Det här året har vi återigen fyra mycket begåvade stipendiemottagare, vilket betyder att SWEA:s budskap att sprida kännedom om Sverige blir vidarebefordrat av fyra högt motiverade kvinnor.

Karen Kimble

Karen Kimble studerar på University of Massachusetts i Amherst med filosofi och rättsstudier som huvudämnen. På Uppsala Universitet våren 2021 ämnar hon läsa ett antal kurser i juridik och statskunskap samt politisk utveckling med målet att utveckla sin allmänna rättskunskap och kulturmedvetenhet på en global nivå. Så småningom vill Karen läsa till en MA i statsvetenskap och därefter studera juridik. Medan hon är i Sverige skulle Karen också vilja lära sig mer om sin familjs kulturella arv: hennes mormorsmor, som hon är uppkallad efter, emigrerade från Sverige.

Natalie Rodman

Med ekonomi och miljöstudier som huvudämnen på Mount Holyoke College, planerar Natalie att läsa på Swedish Program på Handelshögskolan i Stockholm nästa vår. Hon intresserar sig speciellt för hållbarhet och Sveriges progressiva lösningar till miljöproblem och miljövård. Dessutom vill hon gärna förstå mer om hur man handskas med socialhjälp, inkomstskillnader och migrantacklimatisering. Under Sverigevistelsen hoppas Natalie bli en bättre global medborgare och att lära sig mer om att bidraga till förändring. Natalie är också en duktig idrottskvinna i olika friidrottsdiscipliner och hoppas kunna fortsätta med det i Stockholm.

Mira Vance

Mira Vance läser på Middlebury College med globala köns- och sexualitetsstudier som huvudämnen. Hon kommer att läsa vid DIS I Stockholm våren 2021, där hon hoppas lära sig med om svensk könspolitik i jämförelse med tidigare studier i samma ämne under en vistelse i Kina. Det erbjuds en kurs om prostitution och sexhandel som hon är speciellt intresserad av och den kan bidraga till hennes planerade biämnen i global hälsopolitik eller psykologi. Vid senare tillfälle ämnar Mira återvända till Kina för att jämföra regeringsstrukturer i samband med könspolitik och sexualitet. Medan hon är i Sverige vill Mira även återknyta sina svenska familjeband; det sägs att någon i hennes familj var medlem av Kungliga Filharmoniorkestern i Stockholm innan han emigrerade till USA och hjälpte till att grunda en liten stad i Minnesota.

Mandy Chang

Som student på Brown University planerar Mandy att studera på The Swedish Program på Handelshögskolan i Stockholm. Hennes huvudämne på Brown är ekonomi och hennes mål är att så småningom vara filantropiskt verksam och stöda samhällen som lider nöd. Under Stockholmsvistelsen hoppas Mandy att hon kan utveckla mer global medvetenhet och förståelse för hur man lever i olika delar av världen och givetvis att läsa kurser i ekonomi, internationell politik, konst och entreprenörskap. Ursprungligen kommer Mandys familj från Laos och Thailand, som hon har besökt, men hon har aldrig varit i Europa förut. Därför ser hon fram emot att fördjupa sig i en annan kultur och också att lära sig svenska och fortsätta sjunga och träffa andra sångare.

Det är roligt och stimulerande med fyra så olika kandidater och vi har dessutom aldrig haft några stipendiater från Middlebury College förut. Vi är säkra på att de kommer att utnyttja sina stipendier till det yttersta och vi är helt övertygade om att de kommer att agera i SWEA:s syfte. Som representanter för en svensk kulturorganisation för kvinnor är vi mycket stolta att SWEA kan stödja deras vistelser i Sverige.

Tidigare års stipendievinnare

 

Year Name University in USA Field of studies in Sweden
1988 Vicky Leung Harvard University Language Studies
1989 Sarah Patrick Northeastern Univ Biomedical Engineering
1990 Laura Nelson Harvard University Goverment Policy
1991 Meg Sibley Smith College Music
1992 Beth Stevens Northeastern Univ Medicine
1993 Allen LeVines Berklee College,Music Music
1994 Hayley Goodson Brown University Swedish Program
1995 Maria Ivanova Mt. Holyoke College Environmental Studies
1996 Isabel Gill Harvard University Swedish Literature
1997 Jessica Meir Brown University Swedish Program
1998 Miwa Kozuki Mt. Holyoke College Ethnic Studies/Immigration
1999 Lisa Gambone Brown University Swedish Program
2000 Elizabeth Chiappa Harvard University Swedish Culture and Society
2000 Anna Testa Smith College Sociology
2001 Kate Gubata Brown University Swedish Program
2002 Katie Heikkinen Harvard University Public Health Policy
2003 Lilly Husbands Brown University Women’s Studies and Film
2003 Elizabeth Peterson Brown University International Studies
2004 Marienne Murch Harvard University Swedish Program
2005 Angela Sherwin Brown University Swedish Program
2006 Caitlin Flanagan Brown University Nursing
2007 Michelle Prairie Univ. of Connecticut Poli Sci & Economics
2007 Christa Bosch Raoul Wallenberg Inst Human Rights Law
2008 Anna Maria Martignetti Lunds Universitet Int’l Human Rights Law
2009 Amy Hernandez Colby College Swedish Program
2010 Sarah Garlington Boston University Doctoral Program in Social Politics
2010 Hanna Freedman Tufts University Swedish Program
2010 Ellen Wright U. Mass. in Amherst International Summer Program
2011 Sabrina Harris Boston University Master’s Comparative Education
2011 Ruairi Dewey-Smith Brandeis University Swedish Program
2012 Lydia Ievens Eric Sahlström Institute Studying the nyckelharpa
2012 Gretchen Gerlach Brown University Swedish Program
2012 Anneliese Lilienthal Karolinska Institute Master Program in Global Health
2013 Emma Chow Bowdoin College Swedish Program
2013 Anna Reed Brown University Swedish Program
2013 Hilary Pech UMASS Amherst Uppsala Universitet
2014 Sydney Smoot Northeastern University Swedish Program
2014 Naomi Mastico UMASS Amherst Uppsala Universitet
2015 Emma Gronbeck UMASS Amherst Uppsala Universitet
2015 Lainie Rowland Brown University Swedish Program
2015 Emy Takinami University of Vermont Swedish Program
2016 Mikaela Karlsson Brown University Uppsala Universitet
2016 Kaitlin Hollinger U Mass Amherst Uppsala Universitet
2016 Anna-Linnea Towle University of Vermont Kungliga Tekniska Högskolan
2016 Maria Hanson Williams College Swedish Program
2017 Daven McQueen Brown University Handelshögskolan i Stockholm
2017 Marina Stam Bowdoin College Handelshögskolan i Stockholm
2017 Sarah Wiggins Tufts University Handelshögskolan i Stockholm
2017 Colette Heefner Suffolk University Lund University
2017 Elizabeth Doe Stone University of Virginia Anders Zorn/John Sargent Singer dialogue
2018 Tara Strelevitz Colby College Danish Institute for Study Abroad
2018 Tyrah Green Brown University Handelshögskolan i Stockholm
2018 Sasa Jovanovic Bowdoin College Handelshögskolan i Stockholm
2019 Ileeana Johnson Northeastern University Universal Music Group
2020 Karen Kimble U Mass Amherst Uppsala Universitet
2020 Natalie Rodman Mount Holyoke College Handelshögskolan i Stockholm
2020 Mira Vance Middlebury College DIS Stockholm
2020 Mandy Chang Brown University Handelshögskolan i Stockholm