Network Menu

SWEA Boston Magazine

Vår nya e-tidning: SWEA Boston Magazine.

Kommunikationsgruppen har tagit på sig att försöka få igång en ny tidning för SWEA Boston som ett sätt att förmedla intressant information till medlemmar och andra intresserade i ett annat format än tidigare. Vi gör ett försök under 2019 och ser hur det går. Tanken är att tidningen ska ges ut två gånger under året – en i början av året och en under sen-sommaren.

Förhoppningen är att sprida inspiration och igenkänning, öka känslan av tillhörighet, och även locka flera kvinnor att gå med i SWEA Boston. I tidiningen kommer du kunna läsa mer om våra medlemmar, olika program som varit, andra intressanta reportage, bildcollage med mera.

Vill du vara med och skapa tidningen, fota, skriva en artikel eller har du idéer om vad vi kan skriva om i kommande nummer? Hör gärna av dig till pr(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaboston.org – vi behöver bli fler!