Network Menu

Om Stipendiet

SWEA Boston har sedan 1988 delat ut ett årligt stipendium till kvinnliga studenter från universitet i New England för studier eller specialprojekt i Sverige.

Våra tidigare stipendiater har bland annat studerat svensk filmhistoria, immigrationspolitik, kvinnliga författare, jämlikhetsfrågor, miljöpolitik och annat av särskilt intresse i Sverige för stipendiaterna.

SWEA Bostons stipendium uppgick 2020 till $12,000 och delades ut till 4 stycken välmeriterad kvinnliga studenter. Stipendiet är för kvinnliga studenter som tänker studera i Sverige under minst en termin eller utföra ett specialprojekt i Sverige med svensk anknytning. Ansökningshandlingar för det akademiska året 2021/2022 måste vara inlämnade senast den 1 maj 2021.

Detta gäller för både höst- och/eller vårterminen.

Medlemmar i SWEA och nära familjemedlemmar till medlemmar i SWEA kan tyvärr inte söka.

SWEA Bostons stipendium är möjligt tack vare vår julmarknad “Swedish Yuletide – The SWEA Fair and Holiday Celebration”. Swedish Yuletide är varje december på Cyclorama, Boston Center for the Arts.

För frågor, kontakta SWEA Bostons stipendiekommitté via e-post på:

scholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaboston.org