Network Menu

Om Stipendiet

SWEA Boston har varje år sedan 1988 delat ut ett årligt stipendier till kvinnliga studenter från universitet i New England för studier eller specialprojekt eller 3forskning i Sverige under minst en termin.

SWEA Bostons stipendium är möjligt tack vare vår årliga julmarknad “Swedish Yuletide – The SWEA Holiday Fair”.

Våra tidigare stipendiater har bland annat studerat svensk miljöpolitik, immigrationspolitik, jämlikhetsfrågor, Internationell folkrätt, kollektivtrafik och annat av särskilt intresse i Sverige för stipendiaterna.

SWEA Bostons stipendium uppgick 2021-2022 till $12,000 och delades ut till fyra välmeriterade kvinnliga studenter.

Ansökningshandlingar för det akademiska året 2022-2023 måste vara inlämnade senast

den 1 april 2022. Detta gäller för både höst- och/eller vårterminen.

Medlemmar i SWEA under de senaste 5 åren och nära familjemedlemmar till medlemmar i SWEA kan tyvärr inte ansöka.

 

Du kan hitta stipendieansökan här.

 

För frågor, kontakta SWEA Bostons stipendiekommitté via e-post på:

scholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaboston.org