Network Menu

Om Stipendiet

SWEA Boston har sedan 1988 delat ut ett årligt stipendium till kvinnliga studenter från universitet i New England för studier eller specialprojekt i Sverige.

Våra tidigare stipendiater har bland annat studerat svensk filmhistoria, immigrationspolitik, kvinnliga författare, jämlikhetsfrågor, miljöpolitik och annat av särskilt intresse i Sverige för stipendiaterna.                

SWEA Bostons stipendium uppgick 2018 till $10,500 och delades ut till fem välmeriterade kvinnliga studenter.

Stipendiet är för kvinnliga studenter som tänker studera i Sverige under minst en termin eller utföra ett specialprojekt i Sverige med svensk anknytning. Ansökningshandlingar bör vara inlämnade senast den 1 april varje år.

SWEA Bostons stipendium är möjligt tack vare vår fundraiser “Swedish Yuletide – The SWEA Fair and Holiday Celebration”. Swedish Yuletide är varje december på Cyclorama, Boston Center for the Arts.

Den årliga stipendielunchen och stipendieutdelningen ägde rum söndagen den 13 maj på Scandinavian Cultural Center i Newton.

Ladda ned ansökningsblanketter (pdf) här. Notera att ansökan för 2018 är stängd och att vi börjar ta emot ansökan inför 2019 den 1a Feb, 2019.

För mer information, emaila Bostons stipendiekommitte via e-post på scholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaboston.org