Network Menu

Om Stipendiet

SWEA Boston har sedan 1988 delat ut ett årligt stipendium till kvinnliga studenter från universitet i New England för studier eller specialprojekt i Sverige.

Våra tidigare stipendiater har bland annat studerat svensk filmhistoria, immigrationspolitik, kvinnliga författare, jämlikhetsfrågor, miljöpolitik och annat av särskilt intresse i Sverige för stipendiaterna.                

SWEA Bostons stipendium uppgick 2019 till $6000 och delades ut till en välmeriterad kvinnlig student.

Stipendiet är för kvinnliga studenter som tänker studera i Sverige under minst en termin eller utföra ett specialprojekt i Sverige med svensk anknytning. Ansökningshandlingar bör vara inlämnade senast den 1 april varje år. OBS Ansökningstiden är förlängd till 1 maj för 2020.

Ansökningshandlingar för det akademiska året 2020/2021 måste vara inlämnade senast den 1 maj 2020. Detta gäller för både höst- och/eller vårterminen.

Tiden för att ansöka för 2020/2021 har gått ut

SWEA Bostons stipendium är möjligt tack vare vår julmarknad “Swedish Yuletide – The SWEA Fair and Holiday Celebration”. Swedish Yuletide är varje december på Cyclorama, Boston Center for the Arts.

 

För mer information, emaila SWEA Bostons stipendiekommitté via e-post på scholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaboston.org