Network Menu

Om Stipendiet

SWEA Boston har sedan 1988 delat ut ett årligt stipendium till kvinnliga studenter från universitet i New England för studier eller specialprojekt i Sverige.

Våra tidigare stipendiater har bland annat studerat svensk filmhistoria, immigrationspolitik, kvinnliga författare, jämlikhetsfrågor, miljöpolitik och annat av särskilt intresse i Sverige för stipendiaterna.                

SWEA Bostons stipendium uppgick 2019 till $12,000 och delas ut till en eller två välmeriterade kvinnliga studenter.

Stipendiet är för kvinnliga studenter som tänker studera i Sverige under minst en termin eller utföra ett specialprojekt i Sverige med svensk anknytning. Ansökningshandlingar bör vara inlämnade senast den 1 april varje år.

SWEA Bostons stipendium är möjligt tack vare vår fundraiser “Swedish Yuletide – The SWEA Fair and Holiday Celebration”. Swedish Yuletide är varje december på Cyclorama, Boston Center for the Arts.

Den årliga stipendielunchen och stipendieutdelningen ägde rum söndagen den 13 maj på Scandinavian Cultural Center i Newton.

Ladda ned ansökningsblanketter (pdf) här. Notera att ansökan ska vara inne senast den 1a April, 2019.

För mer information, emaila Bostons stipendiekommitte via e-post på scholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaboston.org