Network Menu

SWEA Kören övar

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 2017-12-07
19:00 – 21:00


Välkommen att gå med i SWEA Kören. Vi övar under hösten och uppträder på Swedish Yuletide samt för de äldre på Scandinavian Living Center.

Övningar är i Nordic Hall på SLC under ledning av Eva DiLascio för en liten kostnad.

Alla medlemmar är välkomna!