Network Menu

SWEA-Kören övar

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 2018-05-10
19:00


Välkommen att gå med i SWEA Kören. Vi övar under året och uppträder på Stipendielunchen på våren och Swedish Yuletide på Vintern, samt för de äldre på Scandinavian Living Center.

Övningar är i Nordic Hall på SLC under ledning av Eva DiLascio för en liten kostnad.

Alla medlemmar är välkomna!