Network Menu

Bli medlem i SWEA Boston

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller ha bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

 • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
 • kvinna över 18 år
 • villig att verka för SWEAs ändamål
 • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Att anmäla Dig som medlem i SWEA Boston:

Steg 1 – Bra att veta

 • Medlemskap i SWEA är per år (1 januari – 31 december) och kostar $55.
 • Lägre medlemsavgift får:
  • De som blir medlem efter 1 september.
  • De som är under 25 år eller student.
  • De som vill vara portomedlem eftersom de inte har en avdelning där de bor men vill få information och medlemskatalog/tidningar från SWEA Boston
 • Läs om SWEA Bostons medlemsförmåner här.

Steg 2 – Fyll i medlemsansökan och betala

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.