Network Menu

Betalning ny medlem

Ditt medlemskap är aktivt när din betalning har nått Lise, vår medlemsansvarige och din anmälan har fyllts i.
Du kan betala via PayPal eller kreditkort nedan eller genom att skicka check till Lise Rosland – emaila henne för addressen.

Adressändringar och andra uppdateringar i din information meddelar du genom att maila Lise på boston.medlem(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.
På så sätt säkerställs att du får all information och kan ta del av allt som SWEA har att erbjuda.

Årsavgiften för 2022 (kalenderår) är $55, om du är under 25 år är den $25.
Efter 1a september betalar du endast $30 respektive $15 för resterande året.


Ett års medlemskap (2022):
Vanlig medlemsavgift är $55 per år


Buy Now Button


Ett års medlemskap (2022):
Under 25 år eller portomedlem betalar endast $25 för ett års medlemskap


Buy Now Button