Network Menu

Första träffen med dagsgruppen

SWEA Bostons nya Programgrupp på dagstid hade sin första träff torsdag den 6 januari, då vi såg en fantastisk utställning på MFA: ”American Quilts, The Fabric of a Nation”. Den inspirerade oss till många och långa diskussioner om både den mörka såväl som den ljusa sidan av amerikansk historia under de senaste 300 åren. Men den visade också ett otroligt hantverk och konstnärlig talang som återspeglades i dessa vackra lapptäcken.
Efter utställningen var det skönt att få sätta sig till dukat bord i restaurangen i den amerikanska paviljongen. Våra livliga diskussioner fortsatte och det snackades och skrattades, som alltid, högst vid vårt Sweabord!
Mer detaljer om framtida träffar kommer att finnas på SWEA Bostons hemsida samt utskick från SWEA Boston.
Alla Sweor är hjärtligt välkomna!

SWEA programgrupp för program under dagstid

Eva, Monika, Annette och Gittan

 

, , ,