Network Menu

Svenska Skolan i Boston

En liten del av Sverige i Massachusetts – Svenska Skolan i Boston

Svenska Skolan i Boston är en skola för alla utlandssvenskar som vill att deras barn håller modersmålet levande. I snart femtio år har de hållit undervisning i språk och traditioner. 

Svenska Skolan i Boston grundades redan 1976 för att ge utlandssvenskars barn en möjlighet att hålla det svenska språket vid liv och lära känna svensk kultur och svenska traditioner. Den riktar sig till svenskar och finlandssvenskar som bor i och omkring Boston. Skolan som har barn från dagisåldern och upp till 18 år håller till i Weston strax väster om Boston.

Undervisningen är ett komplement till den ordinarie undervisningen i det amerikanska skolsystemet och fokuserar bara på att utveckla elevernas språkkunskaper i tal och skrift även om vikt också läggs på att stärka elevernas svenska identitet genom olika kulturella evenemang och undervisning i kultur, natur och samhälle.

Fakta:

Svenska Skolan i Boston (SSB) är en ideell förening. Den följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

För att en elev ska få delta i vår verksamhet måste minst en av barnets föräldrar vara svensk eller finsk medborgare och dessutom måste svenska vara ett levande språk i hemmet.

Eleverna träffas en gång i veckan under två timmar även om all undervisning för tillfället är på distans.

Mer information finns på www.svenskaskolanboston.org där även anmälningsblanketter finns.

SWEA Boston stödjer Svenska Skolan.

 

 

, , ,