Network Menu

Betala medlemsavgift för 2022

Bli medlem i SWEA Boston

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller har bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

 • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
 • kvinna över 18 år
 • villig att verka för SWEAs ändamål
 • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Att anmäla Dig som medlem i SWEA Boston:

Steg 1 – Bra att veta

 • Medlemskap i SWEA är per år (1 januari – 31 december) och kostar $55.
 • Lägre medlemsavgift får:
  • De som blir medlem efter 1 september.
  • De som är under 25 år eller student.
  • De som vill vara portomedlem eftersom de inte har en avdelning där de bor men vill få information och medlemskatalog/tidningar från SWEA Boston
 • Läs om SWEA Bostons medlemsförmåner här.

Steg 2 – Fyll i medlemsansökan och betala

, ,