Network Menu

SWEA Professional besökte Talla

Den 28 mars besökte 15 Sweor företaget Talla – en lokal startup som bygger AI-drivna verktyg. Där välkomnades vi av vår medlem Catharina, och det bjöds på vin och snacks. Till en början var det trevligt mingel innan det var dags för Catharina att berätta mer om Talla och AI. Först fick vi veta mer om Catharinas bakgrund innan hon berättade mer om vad AI innebär och varför det är så populärt just nu. Hon gav många exempel på AI som vi alla kunde känna igen från vår vardag. Hon berättade även hur det är att driva en AI-startup och förklarade hur resan de senaste åren sett ut för Talla. De arbetar för närvarande med sin Knowledge Manager som hjälper team att säkerställa att deras kritiska information är uppdaterad och lättillgänglig.

Det var verkligen en intressant kväll då AI är något som finns runt om oss alla, och som nyttjar vår information och påverkar oss mer än vad vi nog egentligen tänker på.

Tack Catharina för att vi komma, och för att du ville dela med dig av ert arbete!