Network Menu

SWEA kören övar och sjunger

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 2018-04-22
10:30


Välkommen att gå med i SWEA Kören.

Denna dag sjunger vi för de boende på SLC. Vi över först kl. 10.30 och sjunger sedan kl. 12.30.