Network Menu

Bokklubben

Välkommen till bokklubben!

SWEA Bostons Bokklubb träffas en gång i månaden på Wellesley College Club.  Vi äter lunch tillsammans och diskuterar månadens bok.  Innan diskussionen börjar  betygsätter vi alla  boken och under diskussionen försvarar var en en sitt betyg.  Ibland är vi helt överens och andra gånger har vi lite eller kanske helt olika åsikter om boken, vilket gör att diskussionerna blir livliga och intressanta.

Bokklubben ger oss initiativ att läsa böcker vi annars kanske inte skulle ha läst och discussionerna förtjupar var och ens förståelse av boken och vi lär oss lite mer om vad författaren kanske velat framföra med sin bok.

Vill du veta mer mer, kontakta Ilona på bokklubben(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaboston.org

, , ,