Network Menu

Om Stipendiet

SWEA Boston har sedan 1988 delat ut ett årligt stipendium till kvinnliga studenter från universitet i New England för studier eller specialprojekt i Sverige.

Våra tidigare stipendiater har bland annat studerat svensk filmhistoria, immigrationspolitik, kvinnliga författare, jämlikhetsfrågor, miljöpolitik och annat av särskilt intresse i Sverige för stipendiaterna.                

SWEA Bostons stipendium uppgick 2017 till $10,500 och delades ut till fem välmeriterade kvinnliga studenter.

Stipendiet är för kvinnliga studenter som tänker studera i Sverige under minst en termin eller utföra ett specialprojekt i Sverige med svensk anknytning. Ansökningshandlingar bör vara inlämnade senast den 1 april varje år.

SWEA Bostons stipendium är möjligt tack vare vår fundraiser “Swedish Yuletide – The SWEA Fair and Holiday Celebration”. Swedish Yuletide är varje december på Cyclorama, Boston Center for the Arts.

Den årliga stipendielunchen och stipendieutdelningen ägde i år rum söndagen den 7 maj på Scandinavian Cultural Center i Newton.

Ladda ned ansökningsblanketter (pdf) här.

För mer information, emaila Bostons stipendiekommitte via e-post på scholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaboston.org